Auditieve problemen

Sommige kinderen lijken niet goed te horen, maar blijken toch een goed gehoor te hebben. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan met het onthouden en verwerken van informatie (auditieve verwerkingsproblemen), het horen van verschillen in klanken (auditieve discriminatie) en in het analyseren (hakken) en synthetiseren (plakken) van woorden. Het beheersen van de auditieve leesvoorwaarden is belangrijk voor het leren lezen en schrijven.