Gehoor

Om te leren spreken en te leren lezen en schrijven, is een goed gehoor belangrijk. In sommige gevallen is er sprake van een (tijdelijk) verminderd gehoor. Ook kan het zijn dat het gehoor wel goed is, maar het gehoorde niet goed wordt opgeslagen en verwerkt. Dit kan een negatief effect hebben op het leren.